Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Zajímavosti

Zajímavosti

Území obce je tvořeno dvěma katastrálními územími a to katastrálním územím Rabštejnská Lhota a Smrkový Týnec a třemi místními části - Rabštejnská Lhota, Rabštejn a Smrkový Týnec. Průměrná nadmořská výška obce je asi 350 m. Území se nachází v klimatickém regionu č. 3 – teplém a mírně vlhkém, s průměrnou teplotou 8,2oC, s průměrným úhrnem srážek 622mm a převládajícími západními větry.

Na návsi, která tvoří centrum obce, je umístěna malá zvonička. V její blízkosti je rovněž umístěn pomník z první světové války. Místní občané využívají tuto travnatou náves ozdobenou okrasnými keři a stromy jako místo svého shromažďování.

Obec má zpracovanou územní studii. Z ní vyplývá přirozená a logická možnost poměrně rozsáhlé výstavby dalších rodinných domů včetně souvisejících vybaveností.

Chráněná geologická památka

Při východním okraji obce Rabštejnská Lhota v severní části CHKO Železné hory se nachází přírodní památka „ Na skalách“, nověji „Mořské pobřeží“ o rozloze 4,75 ha.  Hlavním důvodem ke zřízení tohoto maloplošného zvláště chráněného území bylo geologické a geomorfologické hledisko. Z geologického hlediska jde o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit v Železných horách, a proto chráněnou jako přírodní výtvor. V minulosti se v této lokalitě těžil rozpadavý pískovec, případně i podloží tvrdé křemence. Staré lůmky i vyčnívající skalky jsou již dnes značně zarostlé vegetací. V prostoru přírodní památky je dobře dochován významný geologický fenomén - projevy transgrese křídového moře. Na některých místech lokality lze nalézt křemencové valouny opracované příbojem druhohorního moře. Spolu s některými mikroformami reliéfu, vzniklými abrazí křídového moře, dokládají přítomnost mořského pobřeží.

V souladu s plánem péče byla v rámci Programu péče o krajinu uskutečněna akce "Údržba Přírodní památky Na skalách". Žadatelem o přiznání dotace byla obec Rabštejnská Lhota. V rámci provedených opatření byl odstraněn nálet z okolí všech zachovalých geomorfologických útvarů.

Rabštejnek

Jméno Rabštejnek vzniklo z původního německého názvu  Rabenstein – Rabštejn, což v překladu znamená havraní hnízdo. Novodobá podoba tohoto jména je datována zhruba k roku 1450. Zříceniny Rabštejnka se nacházejí na skalnatém ostrohu asi 6 km jihozápadně od Chrudimi. Hrad byl původně tvořen ze dvou částí, z vlastního hradu a z obdélného předhradí opevněné příkopem  a valem Vlastní hrad se nacházel na sever od předhradí na nevelkém skalisku. Jelikož bylo pro hrad na skalce malé místo, musel být stavěn do výšky. Byl velmi vysoký, měl nejméně dvě obytná patra a vysokou věž s ochozem. Jeho vzhled byl podoben havranímu hnízdu, což se ukotvilo v jeho názvu.

Fotografie z Rabštejnka

Školy

V obci Rabštejnská Lhota je základní škola, mateřská škola a školní kuchyň s jídelnou. V současné době se ve čtyrech třídách učí pět ročníků. Žáci školy mají k dispozici tělocvičnu i školní družinu a venkovní sportovní areál.

Kultura

V obci působí samostatná zájmová dětská organizace „Vlčata“, která vyvíjí všestrannou zájmovou činnost – divadelní představení, vánoční besídky, hry pro děti i mládež, soutěže, vycházky do přírody, výlety, lyžařské zájezd, tábory, orientační závody.

Pravidelnou činnost vyvíjí místní knihovna. Aby v budoucnu nebylo zapomenuto na minulost obce, je psána obecní kronika, dále kronika školy a kronika hasičského sboru.

Sport

Rabštejnská Lhota je proslulá svými kvalitními tenisovými kurty. Každoročně se na dvou kurtech pořádají turnaje v dvouhře i čtyřhře. Kurty jsou rovněž hojně využívány v období rekreací, kdy návštěvníci zavítají do Rabštejnské Lhoty, aby využili možnosti koupání v místní víceúčelové vodní nádrži.