Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

DOTACE A GRANTY

 

 

b1_zakladni_text_vpravo_radek_rgb_vyrer_male(1).jpg

Název programu: Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje 
Název projektu:  Pořízení pasportu místních komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Rabštejnská Lhota 

Výše poskytnuté dotace: 57. 960 Kč 

Celkové náklady na projekt: 90. 314,40 Kč 

      

 

 

 

publicita

 

Název projektu:                           Rabštejnská Lhota - Výměna topného systému ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota 
Místo realizace projektu:          
ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota, okres Chrudim 

Realizováno v rámci:                  SCLLD MAS Železnohorský region 2016-2023 
Výzva:                                         Program rozvoje venkova 2022/008
Registrační číslo projektu:           22/007/19210/453/036/02861

Celkové náklady:                         1 358 759 Kč 
Dotace:                                          1 074 480 Kč
Výstupy projektu: 
V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Rabštejnská Lhota, kdy byly v jednotlivých místnostech instalovány stropní/nástěnné topné panely a topná tělesa. 

 

 20240116234543_00001.jpg

 

 

 


Název projektu: Výstavba chodníků "Ve Struhách" Rabštejnská Lhota      
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012933
Datum zahájení: 1. 1. 2014
Datum ukončení: 31. 8. 2020
Popis:
Projekt řeší výstavbu nových chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně míst pro přecházení, která v prvé řadě zajistí bezpečnost cílových skupin (obyvatel, návštěvníků, dojíždějících za prací a službami a uživatelů veřejné dopravy) odklonem pěší dopravy od silnice II. třídy č. 340. Realizací projektu dojde také ke zvýšení dostupnosti centra obce, veřejné dopravy a významných cílů každodenní dojížďky v obci Rabštejnská Lhota.
Cíle:
Hlavním cílem projektu je výstavba nových chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně míst pro přecházení, které zajistí bezpečnost cílových skupin odklonem pěší dopravy od silnice II. třídy č. 340.
Výsledky:
Realizací projektu dojde k zajištění bezpečnosti cílových skupin. Ta bude zajištěna výstavbou nových chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně míst pro přecházení, odklonem pěší dopravy od silnice II. třídy č. 340. Dojde tak ke zvýšení dostupnosti centra obce (obecní úřad, MŠ, ZŠ, dětská hřiště, obchod, koupaliště, tenisové kurty), veřejné dopravy (autobusová zastávka v centru obce) a významných cílů každodenní dojížďky – škol, služeb, pracovních míst.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

logo
Název projektu: Příměstský tábor Rabštejnská Lhota      
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0./16_047/0015908 
Datum zahájení: 1. 6.2020 
Datum ukončení: 31.8.2022
Popis:
Projekt řeší prostor letních prázdnin ve vztahu k dětem a jejich rodičům, kteří jsou zaměstnáni a musí zajistit dohled nad dětmi po dobu 8 týdnů, kdy není v provozu školské zařízení. 
Cíle:
Hlavním cílem projektu je umožnit pracujícím osobám pečujícím o malé děti pracovat dle potřeb zaměstnavatele a osobám, které se hodlají vrátit na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, pohodlný návrat do práce. 
Výsledky: 
Realizací projektu dojde k umožnění pracujícím osobám - rodičům, lépe skloubit rodinný a pracovní život. Dětem je naopak umožněno efektivní trávení volného času řízenou aktivitou příměstského tábora. 
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

leták