Rabštejnská Lhota Rabštejnská Lhota Pardubický kraj kraj
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č.3/2006, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství 1.1.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004

7.9.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2007

7.9.2016
Požární řád obce 5.10.2016

Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č. 1/2017, o nočním klidu

14.7.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o místním poplatku z aprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  25.4.2019
Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č.3/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č. 2/2019  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rabštejnská Lhota

1.11.2019

 

Důležité zákony

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 500/2004Sb. správní řád 
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva
Vzhledem k nařízení GDPR, by velká část dat v usnesení byla "začerněna" a usnesení by v této formě bylo nesrozumitelné, byla všechna usnesení odstraněna. Jsou k dispozici v listinné formě na obecním úřadě, kde do nich můžete nahlédnout.

Usnesení

Datum