Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č.3/2006, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství 1.1.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004

7.9.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2007

7.9.2016
Požární řád obce 5.10.2016

Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č. 1/2017, o nočním klidu

14.7.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  25.4.2019
Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č.3/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV_č.2_2021_o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota č. 2/2019  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rabštejnská Lhota  1.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Rabštejnská Lhota o nočním klidu č.1/2021

30.7.2021

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech