Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Komunální odpad

Komunální odpad

PLATBA  ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Poplatek na rok 2024 za osobu - 800,- Kč

Poplatek za 1. psa - 50,- Kč a každého dalšího 100,- Kč

Poplatek za rekreační objekt - 800,- Kč

Splatnost poplatků je do 31. 3. 2024

Preferujeme platbu na účet: 1141608399/0800
Do poznámky, prosím, uvádějte: jméno, čp/č. evidenční a počet osob, případně psů !!!!

Pro ostatní platby se domlouvejte individuálně s paní účetní telefonicky:

+420 469 685 295 nebo emailem:
podatelna@rabstejnskalhota.cz

Vážení spoluobčané,
dne 31. 10. 2019 vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška Obce Rabštejnská Lhota č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rabštejnská Lhota.
Níže naleznete bližší informace, jak nakládat s různými druhy odpadů na území obce Rabštejnská Lhota vč. místních částí Rabštejn a Smrkový Týnec.

TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

  • Biologické odpady rostlinného původu
  • Plasty vč. PET lahví
  • Sklo
  • Papír
  • Kovy
  • Nebezpečné odpady
  • Objemný odpad  
  • Jedlé oleje a tuky
  • Směsný komunální odpad – popelnice umístěné v domácnostech, odpadkové koše rozmístěné po obcích

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU

V obci Rabštejnská Lhota, Rabštejn a Smrkový Týnec byly rozmístěny velkoobjemové kontejnery na odpad rostlinného původu jako např. odpad rostlinných pletiv (tráva, listí…) a biologicky rozložitelný odpad (větve do průměru 5cm). Větší větve nad 5cm v průměru se odkládají vedle kontejneru nebo na označené místo poblíž.

Místa umístěných kontejnerů:

Rabštejnská Lhota – pozemek parc. č. 382/7 (areál písníku), p.č.267/6 ( u Raku) k.ú. Rabštejnská Lhota
Rabštejn – pozemek parc. č. 658/1  (proti vodárně) k.ú. Smrkový Týnec
Smrkový Týnec – pozemek parc. č. 692 ( pozemek bývalé hospody) k.ú. Smrkový Týnec

K odkládání biologicky rozložitelného odpadu mohou občané využít zdarma sběrný dvůr v areálu Technických služeb Chrudim.

OBJEMNÝ ODPAD

K odkládání objemného odpadu slouží velkoobjemový kontejner umístěný na pozemku parc. č. 115 v k.ú. Rabštejnská Lhota, okraj silnice ve směru na Čejkovice, kde je oplocené sběrné místo. Otevřeno je každou sobotu od 9-10 hodin.

Zde je možné odkládat:   

- objemný odpad ( koberce, nábytek, matrace…)

- kovy    

Zákaz odkládání:   

- všech elektrospotřebičů ( pračky, lednice, myčky, sporáky atd.)

- veškeré elektroniky

- pneumatik 

K odkládání objemného odpadu a veškerého odpadu, který tam nepatří viz výše, mohou občané využít zdarma sběrný dvůr v areálu Technických služeb Chrudim.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

K odkládání nebezpečného odpadu mohou občané využít zdarma sběrný dvůr v areálu Technických služeb Chrudim.

PLASTY, SKLO, PAPÍR

K odkládání separovaného odpadu – plasty vč. PET(žlutý kontejner) , papíru (modrý kontejner)  a skla (zelený kontejner) jsou určená  místa se sběrnými nádobami. Dále je tento odpad možné odložit i ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Chrudim.

Místa umístěných kontejnerů/sběrných nádob:

Rabštejnská Lhota
- pozemek parc. č. 96/11 v k.ú. Rabštejnská Lhota – u jednoty COOP
- pozemek parc. č. 111/1 v k.ú. Rabštejnská Lhota – proti sportovnímu hřišti
-  pozemek parc. č. 377/63 v k.ú. Rabštejnská Lhota – nová zástavba „ Ve Struhách“ Rabštejn
- pozemek parc. č. 658/3 v k.ú. Smrkový Týnec – u vodárny
Smrkový Týnec
- pozemek parc. č.  468/17 v k.ú. Smrkový Týnec – za autobusovou zastávkou

JEDLÉ OLEJE A TUKY

V týdnu od 11. 11. 2019 jsou v obcích Rabštejnská Lhota, Rabštejn a Smrkový Týnec rozmístěny sběrné plastové nádoby černé barvy o objemu 240l. Nádoby jsou opatřeny informačním štítkem s informací, co je vhodné do nich vkládat a jakým způsobem. Nádoby jsou uzamčené a k vhozu slouží jen vyřezaný otvor na horním víku nádoby.

Nádoby jsou rozmístěné:

Rabštejnská Lhota – místo pro sběr separovaného odpadu u obchodu COOP, místo pro sběr separovaného odpadu v lokalitě „Ve Struhách“
Rabštejn – místo pro sběr separovaného odpadu u vodárny
Smrkový Týnec – místo pro sběr separovaného odpadu za autobusovou zastávkou

Jak a co vkládat do nádob:

Nádoby slouží k odkládání použitých jedlých olejů a tuků z domácností (př. fritovací oleje) a ztužených jedlých tuků. Naopak nádoby nejsou určeny pro technické oleje, maziva a kapaliny.

Použité potravinářské oleje musí být odkládány v uzavřených plastových lahvích v maximálním objemu 1,5 litrů. Naplněné nádoby budou sváženy svozovou společností Libor Černohlávek dle potřeby. V případě vzdálené docházkové vzdálenosti mohou občané odevzdávat oleje zdarma ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Chrudim.

Děkujeme, že třídíte komunální odpad.