Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > KORONAVIRUS - INFO > Platná opatření od 1.3.2021

Platná opatření od 1.3.2021AKTUÁLNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ OD 1. BŘEZNA
(1.3.2021)

Pohyb lidí a shromažďování
Zákaz opouštět území okresu, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je zásadní důvod, například cesta do zaměstnání, k lékaři nebo k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu apod.
Možnost pobývat na vlastní chatě či chalupě, ale musí tam zůstat nepřetržitě po celé tři týdny. V objektu mohou být spolu jen členové jedné domácnosti.
Pro cesty do práce mimo okres je potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
Nákupy jsou možné pouze v příslušném okresu, a to v nezbytném počtu lidí.
Povoleny jsou cesty do přírody a sportování, ale jen na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, nikoli celého okresu.
Spolu mohou být jen členové jedné domácnosti.
Návštěvy příbuzných nejsou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
Zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest, venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět domů
V době od 5 do 21 hodin jsou povolené pouze cesty do zaměstnání, na nákup zboží nebo za službami, k lékaři, k zajištění péče o děti či zvířata, do přírody nebo za sportem venku jen v rámci obce.
Lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše ve dvou s výjimkou členů domácnosti či kolegů ze stejného zaměstnání. Lidé musí zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
Svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky.
U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu.
Nošení roušky/respirátoru

Je zakázán pohyb a pobyt bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky a požadavky (například FFP2, KN95), dále zdravotnická obličejová maska.
Nosit respirátor nebo podobnou ochranu je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště, dále na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území na místech, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
Respirátor nebo obdobný prostředek je povinný ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti).
Děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci.
Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.
Z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

Obchody a služby

Otevřené mohou být jen základní obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb.
Uzavřené musí být - prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, prodejny malých domácích zvířat, provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, provozovny oprav a údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, zámečnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem
V obchodech nesmí být více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy.
V nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko.
Prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách je zakázán. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.
Holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou zavřené.
Knihovny mohou knihy půjčovat a přijímat zpět přes výdejní okénko nebo bezkontaktně
Je znovu omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Zdravotnická a sociální zařízení

Platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění.
Přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku.
Povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.
Sport

Je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb i venkovních sportovišť (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center.
Je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb.
Lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)
Profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků.
Amatérské soutěže jsou zakázány. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit závazné podmínky pro jinak zakázané hromadné akce "v důležitém státním zájmu" nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.
Ministerstvo důrazně doporučilo provozovatelům uzavřít dětská hřiště.

Školy

Jsou zavřeny všechny typy škol, do škol nemohou chodit ani žáci prvních a druhých tříd, zavřené jsou i speciální školy.
Jsou zavřeny i všechny mateřské školy, dětské skupiny a další zařízení pro předškolní děti.
Otevřené mohou zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému.
Distanční výuka je na všech typech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Možné budou pouze individuální konzultace.
Studenti mohou pobývat na internátech a kolejích.
Zakázány jsou školy v přírodě.

Restaurace a hotely

Restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka, zakázán je prodej alkoholu ke konzumaci na veřejnosti.
Hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby).
Ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu.

Úřady

Úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin.
Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat.
Propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak nebude nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy platil nouzový stav (tj. od 5. října 2020). Opatření platí po dobu nouzového stavu.

Zdroj: Pardubický kraj